kaariketeenindus

  • Home
  • Põllumajanduse teenused

põllumajandus 1Oleme abiks talupidajatele ja ühistutele talvise loomasööda varumisel. Pakume heina niitmist sööda kogumise eesmärgil kui ka hooldusniitmist. Lisaks ka karjamaade äestamine ja silo tegemise teenust. Pressime, rullime ja kiletame. Silo kasutatakse lihaveiste söödana peamiselt suuremates karjades, kuid on sobiv sööt ka noorkarjale ja ammlehmadele.
Pakume lisaks sõnniku tõstmist ja vedu .
Põllutöödel oleme abiks sellistes tegevustes nagu kündmine, randaalimine, kultiveerimine ja külvamine. Kui vaja viljavedu, teeme sedagi.

Ja kui sinu põllul on liiga palju kive, siis oleme abiks siingi – korjame kokku ja viime ära.

 

Töö hinna määravad  objekti suurus (ruutmeetrid) ja lisatööde vajalikkus.      Küsi hinda siit!


 

 Viljavedu toimub veoautodega

viljaveduIMG 0238


 

Põllumajandust aitab edendada

Käärike Teenused OÜ

Telefon: +372 503 2268

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2018 soodne.net